Зүрх судасны үндэсний конференци 2019 хурлын хөтөлбөр